texto
       texto
             texto
texto
                      texto
   texto
              texto
       texto
                    texto